Ren luft ger inga biverkningar

Med luftrenare från Emundans uppnås:

-bättre arbetsmiljö

Ren luft ger mindre sjukfrånvaro och en mer välmående arbetsplats.

Dessutom renare golv, mindre damm på lagerförda varor och utrustning.

Med andra ord friskare personal, mindre städbehov och färre driftstörningar.

-lägre driftkostnad

Energiförbrukningen är i det närmaste försumbar trots DEP-filtrets höga luftreningseffektivitet och kapacitet (CADR).

Aggregaten är lämpade för takmontering, vilket medför en utjämning av temperaturskillnaden i en lokal. Resultatet blir varmare luft vid golvet och mindre uppvärmningskostnad för lokalen.

Det exceptionellt låga tryckfallet över DEP-filtret resulterar också i anordningens tysta drift. Dessa båda egenskaper gör Emundans luftreningsaggregat till ett naturligt komplement till de flesta ventilationssystem.

- låg servicekostnad och låg miljöbelastning

Att byta mekaniska filter i ventilationsaggregat eller cirkulerande luftreningsaggregat försedda med olika typer av mekaniska filter innebär en hög kostnad.

Även miljöpåverkan blir betydande vid filterbyte.

Motsvarande kostnader för DEP-filter är små och miljöpåverkan är ringa.

Det patenterade reningskonceptet för DEP-filtret håller filtret rent och behåller dess höga luftreningseffektivitet och kapacitet. Det i filtret utfällda dammet hamnar med jämna mellanrum i aggregatets inbyggda dammsugare.

Serviceintervallerna blir färre med få filterbyten vilket innebär en lägre kostnad.

Även miljön är en vinnare med DEP-tekniken.

Varför cirkulationsrening?

All verksamhet som pågår i en lokal alstrar för ögat osynliga luftburna partiklar. Det behövs inte särskilt mycket damm i inandningsluften för att man ska drabbas av hälsoproblem. Maskiner och annan utrustning mår inte heller bra av damm. Det är oftast mycket kostsamt att med hjälp av ventilationsluften hålla partikelhalten på önskad nivå. Cirkulationsrening som komplement till ventilationssystem är lösningen.

Effektiva lösningar för ren luft.

Vi levererar lösningar. Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliten i era lokaler.  Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliten.  Låt oss göra en kostnadsfri provinstallation.  Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Kontakta oss / Information

Emundans International AB

Floragatan 4, 582 73 Linköping Sweden
Telefon vxl: +46 13 100177   |  E-post: info@emundans.com


Öppettider

Vardagar: 09.00-17.00  |  Lunch: 12.00-13:00


Copyright @ All Rights Reserved