DEP-tekniken är ett effektiv, tyst och miljövänligt sätt att rena stora luftmängder.

Det är två unika egenskaper som kännetecknar DEP-filtertekniken.

Den ena är mycket hög luftreningsförmåga (CADR – eller ekvivalent renluftsalstring) i kombination med extremt lågt motstånd när luftflödet passerar DEP-filtret. Den sistnämnda är förutsättningen för apparaternas tysta drift samt extremt låga energiförbrukning.
Den andra egenskapen är en möjlighet att kombinera DEP-filter med självreningsanordning, SC (Self Cleaning) läs mer nedan, vilket skapar förutsättning för hantering av stora dammängder utan frekventa och kostsamma filterbyten.

Tekniken i våra luftrenare baseras på den patenterade filterteknologin DEP

(Disposable Electrostatic Precipitators – elektrostatisk elektrofilter av engångskaraktär). I sitt grundkoncept baseras DEP-tekniken på det klassiska tvåstegselektrofiltret, dock utan dess många nackdelar men med många nya intressanta driftsparametrar. En av dessa är hanteringen av det i DEP-filtret uppsamlade dammet.
Utformningen av jonisationskammaren i kombination med mycket effektiv s.k. kondensatoravskiljare (filterenhet) har i praktiken eliminerat ozonalstring. Kondensatoravskiljaren är utformad som en cylindrisk kropp upplindad av två elektroder i form av specialdesignade pappersremsor.  Detta resulterar i mycket hög avskiljningsförmåga även för nanopartiklar.  Filtret uppbyggnad gör att det kan hantera stora luftmängder samt att det ger en unik möjlighet för intermittent rengöring av DEP-filtret från det redan uppsamlade dammet. Detta sker i våra DEP SC-Luftrenare (Self Cleaning)  med hjälp av en inbyggd rengöringsanordning i aggregatet.

Luftrenare DEP 900sc

I våra övriga DEP-luftrenare dammsuger man helt enkelt DEP filtret.

Byte rekommenderas generellt en gång per år och det gamla filtret kan brännas eller gå till pappersåtervinning.

Luftrenarna utvecklas och produceras av Cair AB.

DEP-tekniken skyddas idag av flera svenska och internationella patent- och patentansökningar.

Effektiva lösningar för ren luft.

Vi levererar lösningar. Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliten i era lokaler.  Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliten.  Låt oss göra en kostnadsfri provinstallation.  Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Kontakta oss / Information

Emundans International AB

Floragatan 4, 582 73 Linköping Sweden
Telefon vxl: +46 13 100177   |  E-post: info@emundans.com


Öppettider

Vardagar: 09.00-17.00  |  Lunch: 12.00-13:00


Copyright @ All Rights Reserved